Javaslat a törvénytervezet véleményezésének a kialakítására.

2013.04.09 17:22

A törvénytervezetet elolvasva a következő módosítási előterjesztést javaslom elküldeni a törvény alkotóknak.

Kérem tagjainkat, hogy juttassák el hozzám véleményüket. Köszönettel. Both Gyula

 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi … . törvénytervezet  véleményezése.

 

A törvénytervezetet az 1997. évi törvénnyel összehasonlítva kedvező változást jelent a horgászok számára. Viszont messzemenően nem közelíti meg a kívánatost.

A törvény alkotói még mindig igen fontos szempontnak tartják a természetes vizekbe hazánkban a halászat kereskedelmi szempontjait.

Az anyag bevezetője ugyan utal a horgászok és halászok lényeges létszámbeli különbségére, de nem jó helyre teszi a hangsúlyt.

Figyelembe véve a horgászturizmusban szerzett tapasztalataimat valamint a helybéli Tiszán horgászó emberek véleményét, a rangsorban a horgászturizmus érdekeit kellene az első helyre sorolni. Ez egyébként nem mond ellent a törvény koncepciójának, miszerint annak a halgazdálkodásról és a halvédelemről kell alapvetően szólni és a gazdasági érdekeknek is jobban megfelelne.

Szeretném bizonyítékul idézni Dr.habil Kocsondi József egyetemi tanár Horgászturizmus című előadásából miszerint,

 

„Sokkal jövedelmezőbb a horgászok által kifogott hal, mint a halászok által, hiszen míg a halász „egyszerűen” csak kifogja és értékesíti a halat, addig a horgász odautazik, horgászjegyet vált, szállásra költ, étterembe megy, horgászfelszerelést és csalit vesz, esetleg csónakot bérel, gyakran családtagjaival utazik…”

 

Ehhez még hozzátenném a saját tapasztalatomat, miszerint a hazai turizmusnak értékes részét képezi a horgászturizmus, mivel az átlagos vendégéjszakák a horgászcsaládok esetében meghaladják az egy hetet.

A turista állami horgászjegy bevezetését indokoltnak és örvendetesnek tartom.

 

Tehát javaslom a törvény következő módosítását:

  • A magyarországi természetes vizek közül a folyókban, csak állami halászjeggyel és állami horgászjeggyel engedélyezzék a halfogást.
  •  Az állami halászjegy esetében pontosan határozzák meg a használható eszközök fajtáját, méretét és számát valamint írják elő az azonosíthatóságot, vagyis melyik eszköz kihez tartozik.
  • Az állami halászjegyet terjesszék ki az úgynevezett kisszerszámos halászokra is egyazon feltételekkel, kiknek engedélyezzék a halak kereskedelmi forgalomba adását a halászati engedéllyel rendelkezőkkel megegyezően.
  • A folyókon ne legyen engedélyezett halfogási módszer, amely a folyó keresztirányú elrekesztésével illetve átkötésével jár.
  • 40§ (2) Az állami horgászjegy kiadásának a feltételeként ne az - előző évi - jegy bemutatása hanem csupán az – előző - jegy bemutatása legyen feltétel.
  • 49§ (3) A halgazdálkodási terv legyen nyilvános és az interneten elérhető.
  • 52§ (2) bekezdést javaslom kiegészíteni azzal, hogy a hatóságnak vagy megbízottjának legyen kötelező az állománypótlás helyszíni ellenőrzése.
  • 53§(2) …az állami horgászjeggyel rendelkező személy a kifogott halakról fogási naplót köteles vezetni és évente egyszer  összesíteni és egyesületének leadni. Az egyesület köteles azt továbbítani legnagyobb fogást adó, nyilvántartott halgazdálkodási vízterület jogosultjának.

 

Csongrád,2013-04-01                                                                  Both Gyula

                                                                           Csongrádi Nagy-Tisza Egyesület elnöke

Vissza